www.WGLotyn.pl

Wspólny Gołębnik - Lotyń 2014

Regulamin

1. Udział w rywalizacji może wziąć każdy hodowca - z wyjątkiem organizatora - po spełnieniu wszystkich warunków określonych w regulaminie oraz wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

2. Każdy uczestnik może zgłosić dowolną ilość gołębi młodych i dostarczyć w określonym terminie razem z kartami własności gołębia.

3. Opłata wynosi 200 zł (dwieście złotych) lub 50 euro (pięćdziesiąt euro) od jednego gołębia.

4. Warunkiem zgłoszenia jest wpłata zaliczki tj. 50% kwoty a druga część opłaty przy dostarczeniu gołębi. W przypadku nie dostarczenia gołębi zaliczka nie podlega zwrotowi.

5. Termin dostarczenia gołębi młodych: od 15. 04. 2014 r. do 20. 05. 2014 r.

6. Do każdych 5 gołębi można przesłać nieodpłatnie 1 gołębia rezerwowego.

7. Przed lotami o nagrody można aktywować gołębie rezerwowe (nagrody zdobywają tylko gołębie opłacone).

8. Na 3 dni przed lotem finałowym gołębie rezerwowe nie opłacone może aktywować dowolna osoba. Nagrody z lotu finałowego otrzyma osoba, która wykupiła gołębia rezerwowego.

9. Po zakończonych lotach wszystkie gołębie zostaną wystawione na aukcji internetowej. Z licytacji końcowej połowę uzyskanej kwoty otrzyma pierwotny właściciel, a drugą połowę organizator. Gołębie, które nie znajdą nabywcy zostaną oddane do dyspozycji pierwotnego właściciela.

10. Organizator zobowiązuje się do pełnej opieki zdrowotnej i utrzymania gołębi oraz szczepień ochronnych.

11. Przed lotami konkursowymi odbędzie się około 15 lotów treningowych z odległości od 5 do 100 km. Gołębie będą wywożone własnym środkiem transportu. Pomiędzy lotami konkursowymi odbędą się treningi z odległości ok. 40 km.

12. Plan lotów konkursowych:

I lot konk. 01.08.2014 KOŁBASKOWO ok. 150 km.
II lot konk. 08.08.2014 PRENZLAU ok. 200 km.
III lot konk. 15.08.2014 NEUBRANDENBURG ok. 250 km.
IV lot konk. 22.08.2014 TETEROW ok. 300 km.
V FINAŁ 29.08.2014 ZARRENTIN ok. 420 km.


Ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne organizator zastrzega sobie możliwość zmiany daty lotu oraz miejsca wypuszczenia gołębi.Przebieg lotów konkursowych i finał pokazywane będą na bieżąco na stronie WG LOTYŃ.

13. Gołębie będą koszowane komisyjnie. W skład komisji wejdzie organizator oraz chętni uczestnicy.

14. Przewidywana pula nagród przy obsadzie 2 000 gołębi aktywowanych wyniesie 221 400 zł . W przypadku mniejszej ilości zgłoszonych gołębi nagrody odpowiednio zostaną zmniejszone (dotyczy każdej z rywalizacji). Z każdego lotu wygrywa gołąb, który będzie konstatowany jako pierwszy.

15. NAGRODY

Loty konkursowe (1-4):

1. Miejsce - 1 500 zł., puchar + dyplom
2. Miejsce - 1 000 zł., puchar + dyplom
3. Miejsce - 800 zł., puchar + dyplom
4. Miejsce - 700 zł.
5. Miejsce - 600 zł.
6. Miejsce - 500 zł.
7. Miejsce - 500 zł.
8. Miejsce - 500 zł.
9. Miejsce - 500 zł.
10. Miejsce - 500 zł.


16. Nagrody z lotu finałowego

1. Miejsce - 50 000 zł., puchar + dyplom
2. Miejsce - 30 000 zł., puchar + dyplom
3. Miejsce - 20 000 zł., puchar + dyplom
4. Miejsce - 10 000 zł.
5. Miejsce - 8 000 zł.
6. Miejsce - 7 000 zł.
7. Miejsce - 6 000 zł.
8. Miejsce - 5 000 zł.
9. Miejsce - 4 000 zł.
10. Miejsce - 3 000 zł.
11. - 20. Miejsce - 2 000 zł.
21. - 50. Miejsce - 1 000 zł.


Z lotu finałowego do 100 miejsca będą wręczone dyplomy.

17. W dniu lotu finałowego odbędzie się poczęstunek dla uczestników.

18. Organizator informuje, iż od nagród pieniężnych należy odprowadzić podatek dochodowy do właściwego urzędu skarbowego w rozliczeniu rocznym.